Met Gulden Betalen

Welkom

Hallo! Leuk dat je deze website hebt gevonden. Deze website is eigenlijk bedoeld voor mijn ouders en hun ouders zodat ze een beetje begrijpen wat de nieuwe Gulden nu eigenlijk is. Maar uiteraard ben je van harte welkom om gezellig mee te kijken. Ik hoop dat jullie er iets van opsteken en dat alles duidelijk is wat ik hier probeer uit te leggen. Mocht dit niet het geval zijn kun je altijd een vraag stellen onderaan elke pagina van deze website, ik probeer binnen 24 uur een antwoord te geven.

Wat is geld?

Om te beginnen zal ik eerst even uitleggen wat geld nu eigenlijk precies is. Geld is een heel nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat diensten van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een dienst een ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen dienst ruilen tegen een dienst van een ander, en iedereen kan zelf kiezen welke dienst hij wil ruilen tegen de zijne. Geld zou in die zin dus keuze en vrijheid moeten brengen.

De centrale banken hebben het alleenrecht op het in omloop brengen van geld. Dat monopolie hebben ze al heel lang en dus is elke dollar en elke euro die er bestaat, ooit in omloop gebracht door die centrale banken. Nu brengen die centrale banken dat geld niet zomaar in omloop, maar ze lenen het uit aan de overheid. Let op, de centrale banken zijn geen onderdeel van de overheid, het zijn private instellingen beheerd door de rijkste families op aarde.

Ooit was ons geld een bepaalde hoeveelheid goud waard, maar dat is afgeschaft in 1971. Deze centrale banken creëren nu geld uit het niets door geld bij te drukken, er staat dus geen enkele dienst of waardevast materiaal tegenover, maar het moet wel worden terugbetaald en natuurlijk met rente.

Daarmee bestaat iedere dollar of euro die er in omloop is dus uit SCHULD,  Met het toenemen van de hoeveelheid geld in omloop, neemt dus ook de schuld toe. Bovendien is die schuld altijd groter dan de totale hoeveelheid geld die in omloop is door de rente die er bij komt. Dit is in feite een piramidespel. Hoe langer het spel duurt, hoe groter de schuld wordt. Omdat de schuld alsmaar groeit, neemt de afhankelijkheid van de wereld aan de banken steeds verder toe.

Voor de Euro had elk deelnemend land zijn eigen centrale bank, zoals wij “De Nederlandse Bank”. Nu hebben we de Europese Centrale Bank die zoals de naam al zegt gecentraliseerd is. Daarmee is ook de macht gecentraliseerd. Een uitspraak van één van de meest bekende bankiers Nathan Rothschild: “Het kan me niet schelen welke marionet er op de Britse troon zit. Wie de Britse geldstroom controleert, die controleert het Britse rijk. En ik controleer het Britse geld.”

De macht die de centrale banken hebben is ook onwenselijk omdat er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om geld bij te drukken. Ons oude geldsysteem staat daardoor op het punt van instorten, de schulden zijn onhoudbaar en onomkeerbaar. Maar gelukkig is er hoop. Ons op schuld gebaseerd geld zal op termijn vervangen worden door nieuw geld, geld wat niet is gebaseerd op schuld maar op waarde die gecreëerd zal worden door de gebruikers zelf. Zo zullen we het geld weer kunnen gebruiken zoals het bedoeld was: elkaars diensten uitwisselen. Er is wel een voorwaarde aan verbonden, want we moeten het gaan gebruiken. Overheden en centrale banken zullen ons zeker niet voorstellen om het te gaan doen. En heb je er geen zin in voor jezelf, doe het dan voor de vrijheid van je kinderen en kleinkinderen.

Functie: Wat is de rol van geld?

  • Geld is een ruilmiddel
  • Geld is een rekeneenheid
  • Geld is een oppotmiddel (je kan het sparen)

Criteria: Waaraan moet geld voldoen?

  • Houdbaar: geld bederft niet
  • Deelbaar: twee halfjes zijn exact even veel waard als een hele
  • Draagbaar: Altijd wat wisselgeld op zak
  • Schaars: Niet zelf na te maken

 

Deze eigenschappen heeft de nieuwe Gulden. In het volgende hoofdstuk kun je lezen hoe de Gulden werkt.

Volgende pagina: Wat is de Gulden?